Breaking

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास
चित्रावर क्लिक करा

Sunday 28 April 2024

सामान्य ज्ञान प्रश्न | General Knowledge in Marathi | GK Questions Marathi

 


 छत्रपती शाहू महाराजांनी स्वतःस राज्याभिषेक कोठे करवून घेतला? 

- सातारा


भारतावर स्वारी केलेला इराणचा बादशहा कोण होता ?

-नादिरशहा


 जाटांच्या सत्तेचे केंद्र कोणते ? 

 - मथुरा


माधवरावने पैठणजवळील या ठिकाणी निजामाला पराभूत केले ?

-राक्षसभुवन


मल्हारराव होळकर कोणत्या युध्दनीतीत निष्णात होते ?

-गनिमी कावा


 गायकवाडांनी गुजरातमधील कोणते ठिकाण सत्तेचे केंद्र केले ? •

-वडोदरा


 छपाई यंत्राचा शोध कोणत्या सुमारास लागला ?

- १४५०

 

 बायबल हा ख्रिस्ती धर्म कोणत्या भाषेत होता ? -

 लॅटिन


इ. स. १६०७ ते १७३३ या काळात इंग्रजांनी उत्तर अमेरिकेत किती वसाहती स्थापन केल्या?

- तेरा


फ्रेंच राज्यक्रांतीचा उद्गाता कोणास मानले जाते ?

-रूसो


 औद्योगिक क्रांती प्रथम कोठे सुरू झाली ?

- इंग्लंडमध्ये


इंग्रजांच्या बेकायदेशीर व्यापाराला आळा घालण्याचा प्रयत्न कोणी केला?

- सिराज उद्दौला


१८०२ साली कोणत्या पेशव्याने इंग्रजांशी तैनाती फौजेचा करार केला? 

-दुसरा बाजीराव


मुलतानचा अधिकारी मूलराज याने कोणाविरुध्द बंड केले ?

- इंग्रज


रॉबर्ट क्लाईव्हने १७६५ साली दुहेरी राज्यव्यवस्था कोठे अस्तित्वात आणली?

- बंगालमध्ये


 १८५३ साली कासवजी नानाभाई यांनी पहिली कापड गिरणी कोठे सुरू केली ?

- मुंबई


 विधवा पुनर्विवाहाला मान्यता देणारा कायदा कोणी केला?

- लॉर्ड डलहौसी -


 मंगल पांडे यांनी कोणत्या छावणीतील इंग्रज अधिकाऱ्यावर गोळी झाडली ?

- बराकपूर


१८४८ ते १८५६ दरम्यान अनेक राज्ये कोणी खालसा केली ? 

- लॉर्ड डलहौसी 


भारताचा सम्राट म्हणून कोणाच्या नावाने द्वाही फिरवण्यात आली ?

 - बहादूरशहा जाफर


 विधवांच्या शिक्षणासाठी अनाथ बालिकाश्रम कोणी स्थापन केला?

  - महर्षी धोंडो


मोहमेडन अँग्लो-ओरिएंटल कॉलेज कोणी स्थापन केले ?

-अहमद खान

No comments:

Post a Comment