Breaking

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास
चित्रावर क्लिक करा

5 वी नवोदय भाषा

  

      पाचवी नवोदय भाषा


अनु क्र
घटकाचे नाव
टेस्ट लिंक


 प्रश्नसंच-1

प्रश्नसंच-2

प्रश्नसंच-3

प्रश्नसंच-4

प्रश्नसंच-5

प्रश्नसंच-6

प्रश्नसंच-7

प्रश्नसंच-8

प्रश्नसंच-9

प्रश्नसंच-10

प्रश्नसंच-11

प्रश्नसंच-12

प्रश्नसंच-13

प्रश्नसंच-14

प्रश्नसंच-15

प्रश्नसंच-16

प्रश्नसंच-17

प्रश्नसंच-18

प्रश्नसंच-19

प्रश्नसंच-20

प्रश्नसंच-21

प्रश्नसंच-22

प्रश्नसंच-23

प्रश्नसंच-24

प्रश्नसंच-25

प्रश्नसंच-26

प्रश्नसंच-27

प्रश्नसंच-28

प्रश्नसंच-29

प्रश्नसंच-30

प्रश्नसंच-31

प्रश्नसंच-32

प्रश्नसंच-33

प्रश्नसंच-34

प्रश्नसंच-35

प्रश्नसंच-36

प्रश्नसंच-37

प्रश्नसंच-38

प्रश्नसंच-39

प्रश्नसंच-40

प्रश्नसंच-41

प्रश्नसंच-42

प्रश्नसंच-43

प्रश्नसंच-44

प्रश्नसंच-45

प्रश्नसंच-46

प्रश्नसंच-47

प्रश्नसंच-48

प्रश्नसंच-49

प्रश्नसंच-50  पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यासअनु क्रवर्ग ली ते 10 वी

संपूर्ण अभ्यास लिंक
1
पहिली
2
दुसरी
3
तिसरी
4
चौथी
5
पाचवी
6
सहावी
7
सातवी
8
आठवी
9
नववी
10
दहावी
11
नवोदय सराव
12
पाचवी शिष्यवृत्ती
13
आठवी शिष्यवृत्ती
14
१ली ते ८वी नोंदी
15
निबंध
16
भाषणसंग्रह
17
बोधकथा
18
नमुना प्रश्नपत्रिका
19
1ली ते 8 वी प्रकल्प
20
सामान्य ज्ञान21
English grammar
22
Moral stories
23
Essay
4 comments:

  1. खूप छान विद्यार्थ्यांचा छान सराव होत आहे.. प्रश्नपत्रिका उपलब्ध करून दिल्याबद्दल खरंच खूप खूप आभार..

    ReplyDelete