Breaking

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास
चित्रावर क्लिक करा

5 वी शिष्यवृत्ती भाषा

  

       पाचवी शिष्यवृत्ती भाषाअनु क्र
घटकाचे नाव
टेस्ट लिंक

1
नाम
2
सर्वनाम
3
विशेषण
4
क्रियापद
5
लिंग
6
वचन
7
काळ
8
विरामचीन्हे
9
वाक्याचे भाग- उद्देश विधेय
10
शुद्ध अशुध्द शब्द
11
वाक्प्रचार
12
म्हणी
13
संवाद 
14
योग्य शब्द वापरणे
14
सुसंगत परिछेद-1

सुसंगत परिछेद-2

चुकीचा भाग ओळखणे

सर्वोत्कृष्ठ विकल्प निवडणे
15
भाषा मराठी व इंग्रजी शब्द
16
समानार्थी शब्द-1

समानार्थी शब्द-2

समानार्थी शब्द-3

समानार्थी शब्द-4

समानार्थी शब्द-5

समानार्थी शब्द-6

समानार्थी शब्द-7

समानार्थी शब्द-8

समानार्थी शब्द-9

समानार्थी शब्द-10
17
विरुद्धार्थी शब्द-1
क्लिक करा


विरुद्धार्थी शब्द-2
क्लिक करा

विरुद्धार्थी शब्द-3
क्लिक करा

विरुद्धार्थी शब्द-4
क्लिक करा

विरुद्धार्थी शब्द-5
क्लिक करा

विरुद्धार्थी शब्द-6
क्लिक करा

विरुद्धार्थी शब्द-7
क्लिक करा

विरुद्धार्थी शब्द-8
क्लिक करा


18
शब्दकोडी
19
जोडशब्द
20
अलंकारिक शब्द8 comments: